Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

April 2019

17April

Chrismamis

Op de woensdag in de Goede Week zal bisschop Harrie Smeets dit jaar voor het eerst voorgaan in de Chrismamis. Dit is een viering elk jaar op of rond Witte Donderdag wordt gehouden en waarin de oliën worden gezegend, die door het jaar in parochies worden gebruikt voor doopsels, vormsels en bij het sacrament van de zieken. Elk jaar komen vertegenwoordigers van alle parochies in Limburg naar deze speciale mis om de oliën in ontvangst te nemen. Tevens zijn alle priesters in het bisdom uitgenodigd om tijdens deze viering hun beloften van de priesterwijding te vernieuwen. De chrismamis kent altijd een bijzondere sfeer, omdat het een van de weinige momenten in het jaar is, waarin het hele bisdom rond de bisschop verzameld is. Iedereen is van harte welkom.

Find out more »
19April

Kruisweg

Op de dag waarop in de christelijke kerken het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht gaat bisschop Harrie Smeets voor in het bidden van de kruisweg.

Find out more »
20April

Paaswake

Eén van de meest bijzondere vieringen in een kerkelijk jaar is de plechtige Paaswake, die begint met het ontsteken van het Paasvuur buiten bij de kerk en waaraan de Paaskaars ontstoken wordt. Vervolgens trekken de aanwezigen in processie de kerk binnen die zich meer en meer vult met het 'lumen christi', het licht van Christus. Na het voorlezen van verschillende lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament wordt het doop- en wijwater gezegend en vervolgens wordt de eucharistie gevierd. En dan begint het hoogfeest van de verrijzenis van de Heer. Het belangrijkste christelijke feest. Aan de viering verlenen de Schola Sancti Christofori en het koperensemble Melick muzikale medewerking.

Find out more »
21April

Pontificale Paasmis

Op het hoogfeest van de verrijzenis van de Heer is bisschop Harrie Smeets hoofdcelebrant in de pontificale eucharistieviering.

Find out more »
22April

H. Mis Tweede Paasdag

Vanwege Tweede Paasdag is er een extra H. Mis. Hieraan verleent onder meer muziekensemble 't Ketoene Dörp muzikale medewerking.

Find out more »

May 2019

09May

Nightfever

Evangelisatieviering in en om de kathedraal. Buiten worden toevallige passanten uitgenodigd om binnen bij het uitgestelde Allerheiligste een kaarsje op te steken. Ondertussen klinkt gebed en gezang en kunnen de aanwezigen de persoonlijke zegen ontvangen.

Find out more »
11May

Light-time

Evangelisatieviering in en om de kathedraal. Buiten worden toevallige passanten uitgenodigd om binnen bij het uitgestelde Allerheiligste een kaarsje op te steken. Ondertussen klinkt gebed en gezang en kunnen de aanwezigen de persoonlijke zegen ontvangen.

Find out more »
12May

Roepingenzondag: gebedsmiddag

Vanwege de Wereldgebedsdag voor Roepingen bidden religieuzen bij toerbeurt bij het uitgestelde Allerheiligste om nieuwe roepingen tot het priesterschap, diakonaat en religieuze leven. Iedereen is uitgenodigd hier korte of langere tijd bij aan te sluiten in het Onze Lieve Vrouwekoor van de kerk.

Find out more »
12May

Roepingenzondag: vesperviering

Vanwege de Wereldgebedsdag voor Roepingen gaat bisschop Harrie Smeets voor in een pontificale vesperviering met docenten en studenten van Grootseminarie Rolduc en religieuzen uit heel het bisdom. Iedereen is uitgenodigd hieraan deel te nemen. Na afloop informeel samenzijn in de tuin van de kerk.

Find out more »
18May

Christoffeldag voor vormelingen

Jaarlijkse samenkomstdag voor kinderen uit heel het bisdom die dit schooljaar het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. Het dagprogramma voorziet in sport- en spelelementen, een ontmoeting met hulpbisschop De Jong en een gezamenlijke viering en programmaonderdelen in de kathedraal.

Find out more »
+ Export Events