Bouw orgel nadert voltooiing

Bouw orgel nadert voltooiing

De bouw van het orgel van de Kathedraal nadert zijn voltooiing. Sneller dan gedacht, Op 14 juli 2014 kreeg de fa. Verschueren uit Ittervoort opdracht tot de volledige herbouw van het kathedraalorgel, een project dat de financiële draagkracht van de parochie ver oversteeg. Daarom was vastgelegd dat de bouw in fasen zou worden uitgevoerd en dat elke volgende fase pas zou starten als de benodigde financiën beschikbaar waren. Dit alles met de gedachte: ‘Laten we maar beginnen, al doen we er 20 jaar over, het orgel zal er ooit wel komen…’

Al snel bleek dat er vele particulieren waren die een steentje wilden bijdragen, vaak met toezeggingen voor meerdere jaren. Omdat het geen renovatie betrof maar nieuwbouw, kon geen beroep worden gedaan op restauratiefondsen. Toch was er een aantal Roermondse, provinciale en landelijke fondsen en stichtingen, dat een bijdrage ter beschikking wilde stellen. Daarnaast hebben enkele bedrijven ons bijgestaan. De parochie zou 10% van de bouw bekostigen. Aanvankelijk ging de fondswerving voorspoedig maar in het najaar van 2016 leek de rek er een beetje uit. Er dreigde een impasse. Heel vervelend ook voor de orgelbouwer, die toch al zwaar te lijden had van de financiële crisis.

In maart 2017 werd een actie gestart voor de verkoop van ‘losse’ pijpen. En in juni vorig jaar Theo Bovens, commissaris van de koning in de provincie Limburg, het startschot voor een grote publieksactie, gesymboliseerd door een enorme orgelpijp bij de ingang van de kerk. Dat gaf een flinke impuls, die uitmondde in een buitengewoon royale subsidie van zowel de Provincie Limburg als de Gemeente Roermond.

Dankzij de buitengewoon positieve medewerking van de fa. Verschueren kon er voor worden gezorgd dat ieder register dat werd ingebouwd ook direct hoorbaar was. Zo speelden met Kerstmis 2016 de eerste twee registers van het bovenwerk. Met Kerstmis 2017 waren er dat al 14, momenteel zijn er 24 van de 37 registers bespeelbaar. De overige registers zijn al helemaal voorbereid: de pijpen kunnen er zó ingezet worden. Met volle mankracht worden deze pijpen nu vervaardigd in de orgelwerkplaats. De komende weken zal dit geschieden. En dan… Ja dan is het orgel gewoon klaar! Dat moet ergens in de maand juni zijn.

Even is er gedubd over het moment van ingebruikname en uiteindelijk is er voor gekozen om het orgel meteen in te zetten voor de liturgie en concerten. Het eerste concert – een soort van officieuze opening dus – staat gepland op dinsdag 10 juli. Dan verzorgt Jean Pierre Steijvers een concert dat om 20.00 uur begint. Maar natuurlijk komt er ook nog een officiële inzegening, maar daarmee wordt gewacht tot Roermond een nieuwe bisschop heeft, zodat die dat kan doen. Bij die gelegenheid zal ook het boek worden gepresenteerd over de orgelbouw en waarin ook de namen staan van de mensen die in de tweede fase een pijp of register hebben gesponsord.

Daarmee zal het nieuwe Kathedrale Orgel bijdragen aan de waardigheid van de Roermondse bisschopskerk en de liturgie die daarin wordt gevierd. Dat alles in de hoop dat velen door de orgelmuziek iets mogen ervaren van datgene dat zo moeilijk onder woorden is te brengen: de schoonheid van de muziek verwijst naar de Schoonheid Zelf: onze goede God. Moge dit Koninklijke instrument God eren en velen bij Hem brengen.