Zangers gezocht voor EO-programma Nederland Zingt vanuit kathedraal

Zangers gezocht voor EO-programma Nederland Zingt vanuit kathedraal
Het bekende EO-programma Nederland Zingt komt naar Limburg. Op dinsdag 25 september worden opnames gemaakt in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Hiervoor worden zangers gezocht. Iedereen die van religieuze muziek houdt en graag zingt, is van harte welkom: leden van koren, maar ook individuele zangers mogen zich aanmelden.
Het EO-programma Nederland Zingt wordt altijd in een kerkgebouw opgenomen. Alle aanwezigen vormen dan een reusachtig koor en zingen gezamenlijk psalmen en andere religieuze liederen. Voor alle liefhebbers van koormuziek in Limburg is er nu een gelegenheid om dicht bij huis zelf een opname bij te wonen én mee te zingen. De opnames die op 25 september in de kathedraal in Roermond worden gemaakt, zijn bedoeld voor drie televisie-uitzendingen. Het koor staat die dag onder leiding van de bekende dirigent Martin Zonnenberg.
Wie de opnames van 25 september wil bijwonen, kan zich hiervoor aanmelden en gratis kaarten bestellen. Zangers uit Limburg kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, de koepel van alle kerkkoren in Limburg: activiteiten@sgv-roermond.nl. In die mail moet vermeld staan of iemand zich individueel aanmeldt of als koor. Bij aanmelding als koor graag de contactgegevens, het aantal leden, de stemverdeling en de naam van de dirigent en een contactpersoon doorgeven. Bij individuele aanmelding s.v.p. de contactgegevens vermelden, alsmede welke partij iemand zingt en of er eventueel nog meer individuele personen worden aangemeld.
Zodra het complete repertoire bekend is, krijgen de leden van het projectkoor de muziek (digitaal) toegestuurd. Bovendien zijn er twee centrale repetitiemomenten voor het projectkoor gepland. Deze vinden in Roermond plaats op 4 en 11 september van 19.30 uur tot 22.00 uur, onder leiding van Martin Zonnenberg. Daarnaast worden de projectkoorleden op de opnamedag om 14.45 uur in Roermond verwacht. De opnames zijn die dag van 19.30 uur tot 22.00 uur. Tussendoor wordt voor een broodje gezorgd. Wie niet wil meezingen in het projectkoor maar wél graag de opnames wil bijwonen, kan zich ook aanmelden via activiteiten@sgv-roermond.nl onder vermelding van naam en aantal deelnemers en extra vermelding ‘geen koorzanger’.