Bisschopswijding op 8 december

Bisschopswijding op 8 december

Als zetelkerk van de bisschop van Roermond wacht de kathedraal een bijzondere plechtigheid. Op zaterdag 8 december wordt mgr. Harrie Smeets er tot bisschop gewijd en neemt hij (zoals dat in kerkelijke kring heet) bezit van de zetel van het bisdom Roermond. Na een ‘sede vacante’ van precies een jaar is de cathedra in de kathedraal dan weer bezet.

Mgr. Smeets zou graag gezien hebben dat kardinaal Wim Eijk, als aartsbisschop, de wijding zou verrichten. Deze zou dat ook heel graag willen doen, maar is in verband met een geplande operatie daartoe niet in de gelegenheid. “De kardinaal heeft me op het hart gedrukt dat hij het heel jammer vindt dat hij er niet bij kan zijn, maar dat het helaas niet anders gaat,” aldus Mgr. Smeets. Hij zal nu de bisschopswijding ontvangen uit handen van Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De andere wijdende bisschoppen zijn emeritus-bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond.

Na zijn wijding tot bisschop zal mgr. Smeets op een bepaald moment tijdens de plechtigheid op de cathedra, de officiële zetel van de bisschop van Roermond, plaatsnemen waarmee hij de 24e bisschop van Roermond wordt sinds de oprichting van het bisdom in 1559. Op de zetel komt ook het persoonlijk wapen van Mgr. Smeets te hangen. Hoe dat er gaat uitzien, is nog niet bekend. Het wordt op dit moment door een aantal heraldische deskundigen ontworpen. Ook de overige voorbereidingen voor de wijdingsplechtigheid zijn inmiddels in volle gang. Gratis kaarten voor de wijdingsplechtigheid zijn zolang de voorraad nog strekt te bestellen via de website van het bisdom Roermond. Zonder die kaarten is deelname niet mogelijk. Naar kaarten bestellen >>

Kijk voor alle informatie over de bisschopswijding en de nieuwe bisschop op http://www.bisdom-roermond.nl/nieuwe-bisschop