Laatste orgelpijp gerestaureerd orgel geplaatst

Laatste orgelpijp gerestaureerd orgel geplaatst

Met enig feestelijk vertoon is vrijdag 12 oktober in Roermond de laatste pijp in het gerestaureerde orgel van de kathedraal geplaatst. Daarmee is de restauratie, die enkel jaren geduurd heeft, zo goed als afgerond. Op een paar duizend euro na is het totale bedrage van acht ton bij elkaar gehaald. In de woorden van deken Rob Merkx: “Alle orgelpijpen zijn nu geplaatst, maar ze zijn nog niet allemaal betaald.” Hij heeft er overigens alle vertrouwen in dat dit binnen afzienbare wel het geval zal zijn. De bisschopskerk beschikt nu weer over een kwalitatief goed orgel.

In de laatste orgelpijp zijn de namen van de leden van het orgelcomité gegraveerd. Nadat enkele jaren geleden de Sint-Christoffelkathedraal zelf een grootscheepse restauratie doormaakte, stond een nieuwe orgel nog op het verlanglijstje. Besloten werd om het bestaande orgel volledig te restaureren en deels te vernieuwen. Dit kon mede met financiële steun van de provincie Limburg en de gemeente Roermond. Maar ook veel bedrijven en particulieren hielpen mee om het orgel van de bisschopskerk te vernieuwen.

Dat project is nu afgerond. Over enige tijd zal het orgel door de nieuwe bisschop van Roermond ingezegend worden. Intussen kan het al gebruikt worden, zo demonstreerden organist Jean-Pierre Steijvers en deken Merkx, die zelf ook graag op de orgelbank kruipt. Merkx bedankte na afloop de leden van het comité, dat zichzelf nu opgeheven heeft. Een speciaal woord van dank was er voor voorzitter Jacques Wijnands, die zich vele jaren onvermoeibaar heeft getoond om fondsen voor de restauratie van de kathedraal en later het orgel te werven.

 


Recommended Posts