Orgel

GEEF OM HET ORGEL

Op zoek naar rust…
In onze jachtige maatschappij worden plaatsen van rust en bezinning steeds belangrijker. De Roermondse St. Christoffelkathedraal is zo’n plek waar mensen kunnen binnenlopen om even tot zichzelf te komen, een kaarsje op te steken, te genieten van de ruimte, het licht, de kleuren, de kunst. En is het niet juist de ‘schoonheid’ die kan verwijzen naar iets ‘dat we niet onder woorden kunnen brengen’, naar God zelf?

Renovatie Sint-Christoffelkathedraal
De renovatie van de Sint-Christoffelkathedraal heeft dit Godshuis weer in volle omvang zijn glans teruggegeven. Door het verwijderen van weinig gebruikte kerkbanken is er ruimte gekomen om al mijmerend te ‘dwalen’, tientallen schitterende nieuwe glas-in-loodramen filteren het licht in de rijkste kleurschakeringen, kunstobjecten worden aangestraald, vele prachtige schilderijen en beelden sieren de ruimte en geven op vele plaatsen de bezoeker de mogelijkheid een kaarsje op te steken.

Bisdomkerk, stadskerk, parochiekerk
De Sint-Christoffelkathedraal is de plaats waar de belangrijkste kerkelijke gebeurtenissen van Limburg plaatsvinden. In deze kerk resideert de bisschop, worden wijdingen toegediend en vieren we regelmatig als kerk van Limburg de Eucharistie. Voor de stad Roermond is ‘de plaats waar ’t Gouden beeld in ‘t Zonlicht staat’ plek van viering, ontmoeting, rust en bezinning, plaats ook van stadscultuur, van zang, muziek, expositie en toerisme. De parochiegemeenschap zorgt voor het dagelijks beheer van de kerk, de weekendliturgie, de mogelijkheden om te huwen en uitvaarten te houden. De parochie begeleidt ook de talloze vrijwilligers die zorgen voor openstelling, onderhoud en een sfeer van gebed. De Sint-Christoffelkathedraal is er voor iedereen!

Nog één wens…
Al vele tientallen jaren kampte het orgel uit 1954 met grote problemen: enerzijds technisch (verouderde elektronica) anderzijds kon het geluid vanwege een te compacte opbouw onvoldoende tot zijn recht komen. Vele jaren is het kunst- en vliegwerk geprobeerd het orgel spelend te houden. In 2013 is besloten te kiezen voor een duurzame oplossing: een ingrijpende verbouwing en totale renovatie.
Het resultaat is dat na een verbouwing van vijf jaar de kathedraal sinds 2018 weer een fantastisch bespeelbaar orgel heeft dat gebruikt kan worden voor de eredienst maar ook voor concerten. En wat is er nu mooier dan een kerk binnenlopen waarin een orgel klinkt? De Sint-Christoffelkathedraal heeft een professionele organist die met vele jonge leerlingen aan de weg timmert. Het nieuwe orgel in de Sint-Christoffelkathedraal draagt bij aan de toekomst van de orgelmuziek in onze regio!

Hoge kosten
Het orgel is het grootste en kostbaarste muziekinstrument dat er bestaat. Een verwijzing naar God zelf? Pijpen, kast, mechanieken: het is allemaal arbeidsintensief handwerk. Uitdrukkelijk bouwen we duurzaam: het orgel bevat vrijwel geen elektrische onderdelen en wordt gebouwd volgens aloude, beproefde principes zodat het nieuwe orgel de tand des tijds kan doorstaan.

Realisatie in fasen
Er werd gekozen de bouw in 3 fasen uit te voeren. De eerste fase betrof de renovatie van de kast, de aanleg van de windvoorziening, de klavieren, een deel van de mechanieken en een deel van de pijpen van het bovenwerk. Daarna volgde de echte kroon op het werk: fase 3 en 4: de bouw van resp. het hoofdwerk (14 registers) en van het pedaal (9 registers). In totaal heeft de orgelrenovatie zo’n € 750.000,- gekost. Dit bedrag is bijeengebracht dankzij vele particuliere giften en donaties van stichtingen en fondsen.

Adopteer een resterende orgelpijp
Particulieren, instellingen, bedrijven en serviceclubs werden de afgelopen jaren gevraagd om een of meer nieuwe orgelpijpen te ‘adopteren’ of zelfs een heel register (56 pijpen van dezelfde soort). In totaal werden er 2200 orgelpijpen ter adoptie aangeboden, variërend in prijs van €50 tot €750. Het orgel telt in totaal 37 registers, waarvan de meeste uit 56 orgelpijpen bestaan. Voor enkele van de orgelpijpen wordt nog een donateur gezocht om de totale onkosten volledig te kunnen dekken.

Doneren
U kunt uw bijdrage aanmelden via de website: . U ontvangt een certificaat, waarin aangegeven is welke orgelpijp/register u geadopteerd hebt. Ook wordt (desgewenst) uw naam vastgelegd in het sponsorboek in de Sint-Christoffelkathedraal.

Doneren

 

 

Contact
Heeft u nog vragen, wilt u nadere inlichtingen of wilt u contant bijdragen?

Projectleider Jac Wijnands
tel. 0475-58 15 87
stuur een e-mail

Plebaandeken Rob Merkx
tel. 0475-33 94 65
stuur een e-mail